رو عنوان : PreTitle
عنوان : همایش سیب سلامت در شهرستان جوانرود
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ 
شبکه بهداشت و درمان  شهرستان جوانرود با همکاری کارشناسان معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در روز پنجشنبه مورخ 26مهرماه همایش سیب را جهت  واحد های صنفی غذایی برگزار کرد.
به گزارش ايفدونا - Ifdona ،به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو کرمانشاه:

در این همایش کارشناسان معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی به معرفی نشانگر رنگی تغذیه ای  و نشان ایمنی و سلامت ( سیب سلامت) پرداخته و  در زمینه  اهداف اعطای سیب سلامت مطالبی را بیان نمودند.

مهندس مظفر جوزی کارشناس معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هدف اصلی اعطای سیب سلامت را رساندن واحدهای صنفی غذایی به رتبه نهایی ایمنی عنوان نموده و بیان کرد و گفت:  اجرای طرح اعطای سیب سلامت باعث می شود تا وضعیت بهداشتی واحد های صنفی غذایی ارتقاء یابند  که این خود باعث می شود غذا با کیفیت بهتر دراختیار مردم قرار گیرد  و ضمن این که اعتماد مردم نسبت به آن واحد بیشتر خواهد شد در نتیجه منفعت آن علاوه بر تامین سلامت جامعه از نظر معنوی ودنیوی شامل متصدیان واحد های صنفی نیز می گردد .

وی همچنین در این همایش به بیان استانداردهای و شاخص های ارتقای کیفیت نان از جمله وزن قانونی، عدم استفاده از جوش شیرین و سایر افزودنی های غیرمجازو رعایت موازین بهداشتی و... پرداختند 

مهندس جوزی درادامه افزود : از جمله شاخص های اعطای سیب رعایت اصول بهداشتی در محیط و تهیه مواد غذایی، استفاده از محلول های ضدعفونی کننده، نصب تلفن رسیدگی به شکایات بهداشتی در معرض دید مشتریان، اطلاع رسانی از ممنوعیت استعمال دخانیات و نصب جعبه کمک های اولیه می باشد.

وی گفت:  که قرار است نشان ایمنی و سلامت به فراورده هایی که معیارهای تولید  را بالاتر از  آنچه در  ضوابط سازمان غذا و دارو بوده است  لحاظ نموده اند؛ اهدا شود.

گفتنی است اجرای برنامه آموزشی معاونتهای غذا و داروسراسر کشور برای دانشجویان و کارکنان و خانواده دانشگاههای علوم پزشکی با موضوع ایمنی غذا با محوریت معرفی نشانگر رنگی تغذیه ای  و نشان ایمنی و سلامت  از دیگر برنامه هاییست که در سراسر کشور و به همین منظور انجام خواهد شد.