اطلاعات تماس مدیران

                                     

                            اطلاعت تماس مدیران

     

مدیر عامل

دکتر محمد مسعود علی مراد

44503323-7 (102)معاونت اقتصادی و پشتبانی

بهنام شاه حسینی

44503323-7 (103)معاونت بهره برداری

دکتر شاهرخ شکروی

44503323-7 (202)


مسئول فنی

دکتر مرجان تیاور

44503323-7 (652)مدیر تضمین کیفیت

دکتر سارا غنی زاده

44503323-7 (652)مدیر تحقیقات وتوسعه

دکتر پانته آ سیار

44503323-7 (604)مدیر آزمایشگاه کنترل

دکتر مریم توسلی

44503323-7 (601)مدیر امور مالی

علی  ربیعی

44503323-7 (501)مدیر بازرگانی

بهناز عسکری زاده

44503323-7 (551)مدیر تولید

دکتر سعید اله دینی

44503323-7 (202)مدیر فناوری اطلاعات

 مهندس بابک سپهری

44503323-7 (139)مدیر امور اداری و منابع انسانی

رقیه باورسی

44503323-7 (105)مدیر بازریابی و فروش

امید سید خضری

44503323-7 (801)مدیر مهندسی صنایع

محمد کمیجانی

44503323-7 (400)مدیر حسابرسی داخلی

44503323-7 (255)مدیر فنی و مهندسی

مهندس  مهدی نوابی

44503323-7 (300) 

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8