پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعات تماس مدیران

 

                                     

                            اطلاعات تماس مدیران

 

         مدیرعامل     آقای دکتر  مصطفی صفاری (102) 44503323-7
معاون اقتصادی آقای بهنام شاه حسینی (103) 44503323-7
مسئول فنی خانم دکتر مرجان تیاور (652) 44503323-7
مدیر کارخانه آقای دکتر مجید محرابیان (701) 44503323-7
مدیر تضمین کیفیت خانم دکتر مرجان تیاور (652) 44503323-7
مدیر امور اداری و منابع انسانی آقای  عبدالله مومنی (105) 44503323-7
مدیر امور مالی آقای  علی ربیعی (501) 44503323-7
مدیر تحقیقات و توسعه خانم دکتر  الهه مرتضویان (604) 44503323-7
مدیر آزمایشگاه کنترل خانم دکتر الهه مرتضویان  (602) 44503323-7
مدیر تولید آقای  دکتر نادر چقاجردی (202) 44503323-7
  مدیر فنی و مهندسی آقای  مهندس بهزاد جوادی (301) 44503323-7
مدیر پروژه آقای مهندس علی توسلی  44503323-7
مدیر مهندسی صنایع آقای  مهندس مهران اکوان (400) 44503323-7
مدیر بازاریابی و فروش آقای دکترحمید رضا هراتی (801) 44503323-7
مدیر بازرگانی خانم دکتر کشاورز (551) 44503323-7
مدیر فناوری اطلاعات آقای  مهندس حمیدرضا بنی هاشمی (139) 44503323-7
مدیر حسابرسی خانم فاطمه علیلی (255) 44503323-7
مدیر حراست آقای محسن آقا احمدی (124) 44503323-7

     

 

 

 

 

 

 

 


DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0