پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعات تماس مدیران

 

                                     

                            اطلاعات تماس مدیران

     

 

 

مدیر عامل

دکتر محمد مسعود علی مراد

44503323-7 (102)

 
 

معاونت اقتصادی و پشتبانی

بهنام شاه حسینی

44503323-7 (103)

 
 

مسئول فنی

دکتر مرجان تیاور

44503323-7 (652)

 

مدیر تضمین کیفیت

دکتر سارا غنی زاده

44503323-7 (652)

 
 

مدیر تحقیقات وتوسعه

دکتر پانته آ سیار

44503323-7 (604)

 
 

مدیر آزمایشگاه کنترل

دکتر مریم توسلی

44503323-7 (601)

 
 

مدیر امور مالی

علی  ربیعی

44503323-7 (501)

 
 

مدیر بازرگانی

بهناز عسگری زاده

44503323-7 (551)

 
 

مدیر تولید

دکتر سعید اله دینی

44503323-7 (202)

 
 

مدیر فناوری اطلاعات

 مهندس بابک سپهری

44503323-7 (139)

 
 

مدیر امور اداری و منابع انسانی

رقیه یاورسی

44503323-7 (105)

 
 

مدیر بازریابی و فروش

 دکتر فریبرز رسا

44503323-7 (801)

 
 

مدیر مهندسی صنایع

محمد کمیجانی

44503323-7 (400)

 
 

مدیر حسابرسی

 

44503323-7 (255)

 
 

مدیر فنی و مهندسی

مهدی نوابی

44503323-7 (300)

 

مدیرحراست

محسن آقا احمدی

44503323-7 (124)

 

مدیر بازرسی

قاسم برهمند

44503323-7 (157)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0