پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعات تماس مدیران

 

                                     

                            اطلاعات تماس مدیران

 

         مدیرعامل     دکتر  مهدی زرین (102) 44503323-7
معاون اقتصادی بهنام شاه حسینی (103) 44503323-7
مسئول فنی دکتر مرجان تیاور (652) 44503323-7
مدیر تضمین کیفیت دکتر سارا غنی زاده (652) 44503323-7
مدیر امور اداری و منابع انسانی خانم رقیه باورسی (105) 44503323-7
مدیر امور مالی آقای  علی ربیعی (501) 44503323-7
مدیر تحقیقات و توسعه دکتر پانته آ سیار (604) 44503323-7
مدیر آزمایشگاه کنترل دکتر الهه مرتضویان (602) 44503323-7
مدیر تولید  دکتر سعید اله دینی (202) 44503323-7
  مدیر فنی و مهندسی آقای مهدی نوابی (301) 44503323-7
مدیر مهندسی صنایع آقای محمد کمیجانی (400) 44503323-7
مدیر بازاریابی و فروش دکتر فریبرز رسا (801) 44503323-7
مدیر بازرگانی   (551) 44503323-7
مدیر فناوری اطلاعات آقای بابک سپهری (139) 44503323-7
مدیر حسابرسی خانم فاطمه علیلی (255) 44503323-7
مدیر حراست آقای محسن آقا احمدی (124) 44503323-7

     

 

 

 

 

 

 

 


DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0