اطلاعات تماس مدیران

                                     

                            اطلاعت تماس مدیران

     

مدیر عامل

دکتر محمد مسعود علی مراد

44503323-7 (102)

معاونت اقتصادی و پشتبانی

بهمن شایان

44503323-7 (103)

معاونت بهره برداری

دکتر شاهرخ شکروی

44503323-7 (202)

مسئول فنی

دکتر مرجان تیاور

44503323-7 (652)

مدیر تضمین کیفیت

دکتر سارا غنی زاده

44503323-7 (652)

مدیر تحقیقات وتوسعه

دکتر پانته آ سیار

44503323-7 (604)

مدیر آزمایشگاه کنترل

دکتر نسیم صدری

44503323-7 (601)

مدیر امور مالی

علی  ربیعی

44503323-7 (501)

مدیر بازرگانی

بهناز عسکری زاده

44503323-7 (551)

مدیر تولید

دکتر سعید اله دینی

44503323-7 (202)

مدیر فناوری اطلاعات

 مهندس رضا بنی سعید

44503323-7 (139)

مدیر امور اداری و منابع انسانی

رقیه باورسی

44503323-7 (105)

مدیر بازریابی و فروش

امید سید خضری

44503323-7 (801)

مدیر مهندسی صنایع

محمد کمیجانی

44503323-7 (400)

مدیر حسابرسی داخلی

محمد رضا زوین

44503323-7 (255)

مدیر فنی و مهندسی

مهندس  مهدی نوابی

44503323-7 (300)

 

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8