پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 12 مرداد 1400
سهامدارن عمده شرکت

ترکیب سهامداران

تعداد سهام

در صد سهام

 شرکت سرمایه گذاری شفا دارو

     227,727,608     

 60,2

 شرکت صبا تامین

63,585,287

 16,8

 شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا

 18,492,694

 4,9

 شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن

 3,552,742

 0,9

 سایرین ( کمتر از 1 درصد )

 64,641,669

 17,1

 جمع

 378,000,000

 100

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0