پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تضمین کیفیت
واحد تضمین کیفیت شرکت داروسازی جابرابن حیان همگام با واحد مسئول فنی، بر طراحی و اجرای صحیح سیستم کیفیت دارویی که در برگیرنده شرایط بهینه ساخت (GMP) و مدیریت ریسک کیفی است،در تمامی زوایای سازمان نظارت دارد. این واحد تضمین می نماید که فرایندهای تولید در طول چرخه حیات به درستی مدیریت می شوند و شرایط بهینه ساخت، لحاظ میگردد. کالیبراسیون، معتبرسازی، بازرسی
های فنی و حفظ سیستم های کیفی جزء وظایف اصلی این واحد به شمار می رود.
1 – کالیبراسیون : بخش عمده کالیبراسیون تجهیزات مرتبط با کمیت های فشار، دما، رطوبت، حجم، جرم و ابعاد در آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت و بر اساس دستورالعمل های مدون انجام می شود .

2 – معتبر سازی و کیفی سنجی: احراز صلاحیت دستگاهها و فرایندها به عهده این واحد می باشد .
3 – بازرسی های فنی : بر اساس دستورالعمل های بین المللی و چک لیست های مورد تایید سازمان غذا و دارو، بازرسی از تمامی واحدهای شرکت به صورت تیمی ودر بازه های زمانی مشخص انجام می گیرد و اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه لازم و پایش اثربخشی اقدامات انجام
 می شود. علاوه بر این جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفی امور QRM و  PQR  اجرایی گردیده است.

4 – نگهداری سیستم های کیفی : این شرکت با تولید محصولات با کیفیت نائل به دریافت گواهینامه های زیر شده است:


 


گواهینامه ها و افتخارات شرکت :
–    گواهینامه استقرار اصول بهینه تولید(GMP)برای بخش افشانه های تنفسی

–    گواهینامه ایزو 9001:2008
–    گواهینامه ایزو 14001:2004
–    گواهینامه ایزو 18000:2007OHSAS
–    گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه (بر اساس استاندارد ایزو 17025)
–    گواهینامه ایزو 10015:1999
–    گواهینامه جایزه ملی کیفیت اشتهار به کیفیت یک ستاره

–    تندیس بهترین دستاورد صنعت و تجهیزات پزشکی در کشور
–    لوح کیفیت و تندیس آزمایشگاه برتر کشور در راستای ارتقا استانداردهای کیفیت
–    تمدید پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز تولیدی
–    گواهینامه انتخاب نخست مشتری (FCC)

 
 

 

 

 

 

 5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0