پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 24 ارديبهشت 1400
بازاریابی فروش و صادرات

با توجه  به سابقه درخشان ، کیفیت منحصر به فرد وقیمتهای رقابتی محصولات جابرابن حیان ، سایر  کشور ها نیز می توانند از تولیدات ما بهرمند گردند.


با در نظر گرفتن ملاحظات جغرافیائی فر هنگی منطقه ، کشورهای همسایه نظیر افغانستان و جمهوریهای آسیای میانه در اولویت برنامه صادرات قرار دارند.


جابرابن حیان واجد توانائی های لازم جهت گسترش صادرات محصولات خود به سایر کشورهای آسیای ، افریقا و اروپا میباشد. جهت نیل به این مهم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه فعالیت دارند دعوت می شود تا ضمن تماس با ما توانائیهای خود را در بازارهای هدف عرضه نمایند.5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0