پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 24 ارديبهشت 1400
مهندسی صنایع


واحد مهندسی صنایع شرکت داروسازی جابر ابن حیان متشکل از سه قسمت برنامه ریزی تولید، کارشناسی مهندسی صنایع و انبارها می باشد.  این واحد با تکیه بر حمایت مدیر سازمان، کارکنان متخصص و متعهد و دانش روز و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری کارآمد و تعامل مناسب با سایر واحدها، در جهت بهبود کارايي سيستم و نيل به اهداف شرکت فعالیت می نماید.

مأموریت واحد برنامه ریزی تولید و مواد، تدوين برنامه تولید بر اساس نیاز بازار با نگاه به بودجه سالیانه با هماهنگی واحد بازاریابی و صادرات و سفارش مواد اوليه و بسته بندی جهت تحقق برنامه توليد بر اساس سیستم کنترل موجودی می باشد.

واحد کارشناسی مهندسی صنایع، وظایف زمانسنجی خطوط تولید بعنوان ورودی برنامه ریزی تولید، کنترل تولید، پایش توقفات تولید، محاسبه ظرفیت خطوط تولید، کنترل سیستم کدینگ، کنترل پروژه بازسازی و توسعه خطوط تولید و محصولات و پایش شاخص های تعریف شده در راستای افزایش بهره وری را برعهده دارد.

واحد انبارها خود شامل انبار مواد اولیه، انبار مواد بسته بندی، انبار محصول، انبار قطعات یدکی و انبار ملزومات عمومی است. دریافت کالا، نگهداری و تحويل به موقع مواد و ملزومات مطابق با اصول انبار و انبارداری و دستورالعمل ها و روش های اجرایی تدوین شده  رسالت این واحد می باشد.

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0