پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 23 خرداد 1400
اطلاعات تماس مدیران

 

                                     

                            اطلاعات تماس مدیران

 

         مدیرعامل     آقای دکتر  مصطفی صفاری (102) 44503323-7
معاون اقتصادی آقای بهنام شاه حسینی (103) 44503323-7
مسئول فنی خانم دکتر مرجان تیاور (652) 44503323-7
مدیر کارخانه آقای دکتر مجید جزنی (701) 44503323-7
مدیر تضمین کیفیت خانم دکتر مرجان تیاور (652) 44503323-7
مدیر امور اداری و منابع انسانی   (105) 44503323-7
مدیر امور مالی آقای  علی ربیعی (501) 44503323-7
مدیر تحقیقات و توسعه آقای دکتر محسنی (604) 44503323-7
مدیر آزمایشگاه کنترل خانم دکتر کیانا مؤذنی (602) 44503323-7
مدیر تولید آقای  دکتر پیمان اکبریان (200) 44503323-7
  مدیر فنی و مهندسی آقای  مهندس بهزاد جوادی (301) 44503323-7
مدیر پروژه آقای مهندس بهزاد جوادی (301) 44503323-7
مدیر مهندسی صنایع آقای  مهندس مهران اکوان (400) 44503323-7
مدیر بازاریابی و فروش آقای دکترحمید رضا هراتی (801) 44503323-7
مدیر بازرگانی خانم دکتر کشاورز (551) 44503323-7
مدیر فناوری اطلاعات آقای  مهندس حمیدرضا بنی هاشمی (139) 44503323-7
مدیر حسابرسی خانم عاطفه علیلی (255) 44503323-7
مدیر حراست آقای محسن آقا احمدی (124) 44503323-7

     

 

 

 

 

 

 

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0