پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعات تماس

 

 

Km 4 Karaj road , Tehran - Iran

Tel :+98 21 44503323 - 7

P.O. Box :13185-1739

آدرس : تهران- كيلومتر 4 جاده مخصوص كرج

صندوق پستي : 1739-13185

تلفن : 7-02144503323  فاكس : 02144503530

صدای مشتریان (موارد دارویی): 02144568123

Email:HeadOffice@jaber-pharma.com

 

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0