پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدیران

شماره تماس (داخلی)

نام و نام خانوادگی

سمت

(102) 7- 44503323 

آقای دکتر مصطفی صفاری

مدیر عامل

(103) 7- 44503323 

آقای بهنام شاه حسینی

معاون توسعه و مدیریت منابع

(652) 7- 44503323 

خانم دکتر مرجان تیاور

معاون کیفیت و مسئول فنی

(801) 7- 44503323 

آقای دکتر مجید جزنی

معاون بازرگانی

(652) 7- 44503323 

آقای مهندس رضا هژبری

مدیر تضمین کیفیت

(105) 7- 44503323 

آقای دکتر حمید رضا هراتی

مدیر امور اداری و منابع انسانی

(501) 7- 44503323 

آقای علی ربیعی

مدیر امور مالی

(604) 7- 44503323 

آقای دکتر میثم محسنی

مدیر تحقیقات

(601) 7- 44503323 

خانم دکتر کیانا مؤذنی

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت

(201) 7- 44503323 

آقای دکتر پیمان اکبریان

مدیر تولید

(301) 7- 44503323 

آقای مهندس بهزاد جوادی

مدیر فنی و مهندسی

(400) 7- 44503323 

آقای مهندس مهران اکوان

مدیر مهندسی صنایع

(551) 7- 44503323 

خانم مهنوش کشاورز

مدیر بازرگانی

(139) 7- 44503323 

آقای مهندس حمیدرضا بنی هاشمی

مدیر فناوری اطلاعات

(150) 7- 44503323 

آقای رضا احمدوند

مدیر حقوقی

(124) 7- 44503323 

آقای محسن آقا احمدی تسوجی

مدیر حراست


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0