مشخصات مدیران
دوران

لطفا صبر کنید ...

جناب آقای دکتر مصطفی صفاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 • تحصيلات : دکترای داروسازی و ph.Dفارماسیوتیکس

جناب آقای دکتر مصطفی صفاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 • تلفن : 102 - 44503323
 • پست الکترونیکی : m.saffary@jaber-pharma.com

جناب آقای بهنام شاه حسینی

معاون توسعه و مدیریت منابع و عضو موظف هیئت مدیره

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد حسابداری

جناب آقای بهنام شاه حسینی

معاون توسعه و مدیریت منابع و عضو موظف هیئت مدیره

 • تلفن : 103 - 44503323
 • پست الکترونیکی : Bm.shahhosseini@jaber-pharma.com

سرکارخانم دکتر مرجان تیاور

معاون کیفیت و مسئول فنی

 • تحصيلات : دکتری داروسازی

سرکارخانم دکتر مرجان تیاور

معاون کیفیت و مسئول فنی

 • تلفن : 652 - 44503323
 • پست الکترونیکی : m_tiavar@yahoo.com

جناب آقای دکتر مجید جزنی

معاون بازرگانی

 • تحصيلات : دکتری داروسازی

جناب آقای دکتر مجید جزنی

معاون بازرگانی

 • تلفن : 551 - 44503323
 • پست الکترونیکی : j_deputi@jaber-pharma.com

جناب آقای دکتر میثم محسنی

معاون بهره برداری و تولید

 • تحصيلات : ph.Dفارماسیوتیکس

جناب آقای دکتر میثم محسنی

معاون بهره برداری و تولید

 • تلفن : 604- 44503323
 • پست الکترونیکی : r&d@jaber-pharma.com

جناب آقای دکترحمیدرضا هراتی

مدیر امور اداری و منابع انسانی

 • تحصيلات : دکترای مدیریت

جناب آقای دکترحمیدرضا هراتی

مدیر امور اداری و منابع انسانی

 • تلفن : 105 - 44503323
 • پست الکترونیکی : hr.harati@jaber-pharma.com

جناب آقای علی ربیعی

مدیر امور مالی

 • تحصيلات : کارشناسی حسابداری

جناب آقای علی ربیعی

مدیر امور مالی

 • تلفن : 501 - 44503323
 • پست الکترونیکی : ac_manager@jaber-pharma.com

نام نام خانوادگی

مدیر فنی و مهندسی

 • تحصيلات : کارشناسی ارشدمهندسي مکانيک-ساخت و توليد

نام نام خانوادگی

مدیر فنی و مهندسی

 • تلفن : 301 - 44503323
 • پست الکترونیکی : tec-manager@jaber-pharma.com

جناب آقای دکتر پیمان اکبریان

مدیر تولید

 • تحصيلات : دکتری داروسازی

جناب آقای دکتر پیمان اکبریان

مدیر تولید

 • تلفن : 201 - 44503323
 • پست الکترونیکی : factory-manager@jaber-pharma.com

جناب آقای مهندس رضا هژبری

مدیر تضمین کیفیت

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد زیست شناسی-میکروبیولوژی

جناب آقای مهندس رضا هژبری

مدیر تضمین کیفیت

 • تلفن : 652 - 44503323
 • پست الکترونیکی : qr-manager@jaber-pharma.com

سرکارخانم دکتر کیانا مؤذنی

مدیر آزمایشگاه

 • تحصيلات : دکتری داروسازی

سرکارخانم دکتر کیانا مؤذنی

مدیر آزمایشگاه

 • تلفن : 601 - 44503323
 • پست الکترونیکی : Lab-manager@jaber-pharma.com

جناب آقای مهندس مهران اکوان

مدیر مهندسی صنایع

 • تحصيلات : کارشناس ارشد مهندسي صنايع-مديريت سيستم و بهره وري

جناب آقای مهندس مهران اکوان

مدیر مهندسی صنایع

 • تلفن : 400 - 44503323
 • پست الکترونیکی : ie.manager@jaber-pharma.com

جناب آقای محسن آقا احمدی

مدیر حراست

 • تحصيلات : کارشناس ارشد مديريت بازرگاني داخلي

جناب آقای محسن آقا احمدی

مدیر حراست

 • تلفن : 124 - 44503323
 • پست الکترونیکی : .

جناب آقای دکتر حسن میرزاحسینی

مدیر حقوقی

 • تحصيلات : ph.Dحقوق خصوصی

جناب آقای دکتر حسن میرزاحسینی

مدیر حقوقی

 • تلفن : 150 - 44503323
 • پست الکترونیکی : .

جناب آقای مهندس پیمان قنبریان علویجه

مدیر بازاریابی و فروش

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد-مديريت صنعتي- تحقيق در عمليات

جناب آقای مهندس پیمان قنبریان علویجه

مدیر بازاریابی و فروش

 • تلفن : 801 - 44503323
 • پست الکترونیکی : ghanbarian@jaber-pharma.com

جناب آقای مهندس ابوذر بلوکی کورنده

مدیر واحد بازرگانی

 • تحصيلات : کارشناس ارشدمهندسي شيمي-بيوتکنولوژي

جناب آقای مهندس ابوذر بلوکی کورنده

مدیر واحد بازرگانی

 • تلفن : 551 - 44503323
 • پست الکترونیکی : commercial@jaber-pharma.com

جناب آقای مهندس حنیف فرحناک

مدیر واحد فن آوری اطلاعات

 • تحصيلات : کارشناسی مهندسي فناوري شبکه هاي کامپيوتري

جناب آقای مهندس حنیف فرحناک

مدیر واحد فن آوری اطلاعات

 • تلفن : 139 - 44503323
 • پست الکترونیکی : IT@jaber-pharma.com

جناب آقای محجوب ندائی

مدیر واحد حسابرسی داخلی

 • تحصيلات : کارشناسی حسابداری - حسابرسی

جناب آقای محجوب ندائی

مدیر واحد حسابرسی داخلی

 • تلفن : 530 - 44503323
 • پست الکترونیکی : mh.jokar@jaber-pharma.com

لیست کلی مدیران

 

 

لیست مدیران شرکت داروسازی جابرابن حیان(سهامی عام)

     شماره تماس شرکت:                     

    021-44503323-7                   

سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی
مدیر عامل آقای دکتر مصطفی صفاری 102
معاون توسعه و مدیریت منابع آقای بهنام شاه حسینی 103
معاون کیفیت و مسئول فنی خانم دکتر مرجان تیاور 652
معاون بازرگانی آقای دکتر مجید جزنی 801
معاون بهره برداری و تولید آقای دکتر میثم محسنی 604
مدیر امور اداری و منابع انسانی آقای دکتر حمید رضا هراتی 105
مدیر امور مالی آقای علی ربیعی 501
مدیر فنی و مهندسی   301
مدیر تولید آقای دکتر پیمان اکبریان 201
مدیر تضمین کیفیت آقای مهندس رضا هژبری 652
مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت خانم دکتر کیانا مؤذنی 601
مدیر مهندسی صنایع آقای مهندس مهران اکوان 400
مدیر حراست آقای محسن آقا احمدی تسوجی 124
مدیر امورحقوقی آقای دکتر حسن میرزا حسینی 150
مدیر بازاریابی و فروش  آقای مهندس پیمان قنبریان علویجه 801
مدیر واحد بازرگانی آقای مهندس ابوذر بلوکی 551
مدیر واحد فن آوری اطلاعات آقای مهندس حنیف فرحناک 139
مدیر واحد حسابرسی داخلی آقای محجوب ندائی 530

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0