Streptomycin 1g_استرپتوسین

استرپتومایسین برای درمان سل (توبرکلوز) به کار می‌رود. این دارو با داروهای دیگر برای درمان عفونت‌های فعال (سل) مورد استفاده قرار می‌گیرد

بروشور پزشک:

توضیحات درباره Streptomycin 1g_استرپتوسین

نام دارو

استرپتوسین 1g

ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ

Streptomucin

ﻃﺒﻘﻪ داروﯾﯽ

آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید

ﻃﺒﻘﻪ درمانی

عفونت توبرکلوزیس (سل) – عفونت‌های جدی (مثلا مایکوباکتریوم آویوم، تولارمی، اندوکاردیت، طاعون)

اشکال دارویی

 • ویال تزریقی
 • در هر ویال این دارو مقدار 1000 میلی گرم ماده موثره استرپتومایسین سولفات موجود می باشد.

مصرف در دروان بارداری و شیر دهی

‏باردارى: اين دارو در طيقه بندى FDA جزء گروه D است. يعنى از جفت عبور كرده در خون جنين تا 50 درصد غلظت سرمی مادر نيز مى رسد ومیتواند سبب بروز عوارض شنوایی(کری)، تعادلی و كليوى در نوزاد گردد. لذا در مصرف اين دارو برای زنان باردار می‌بايست منافع دارو در برابر مضرات آن سنجيده شود و حتى الامكان از داروهای دیگر استقاده شود.

‏شيردهی :آمينوگليکوزيدها در شير مادر در مقادير كم ترشح می‌شوند اما از انجابيكه جذب گوارشى پايينى دارند معمولا مشكلى در نوزاد ايجلاد نمى نمايند. لذا منافع دارو در برابر مضارات آن مى بايست سنجيده شود.

توجهات بیمار - خانواده

‏قبل از مصرف اين دارو در موارد زير با پزشک مشورت كنيد:پ

 1. ‎در صورت سابقه حساسيت به هرگونه آمينوگليكوزيد،ساير مواد نظير غذاها سولفيت هاو يا ساير مواد محافظ.
 2. ‎ در صورت ابتلابه بيماریهاى كليوى،كاهش شنوابى يا اختلال در تعادل ، مياستنى گراويس (ضعف خطير عضلانى)، پاركينسون (سختى و لرزش عضلانى).
 3. در صورت مصرف هر نوع دارو.

موارد احتیاط

 1. این‏ دارو فقط براى تزريق عميق عضلانى است.
 2. ‎جهت كمک به درمان عفونت۔ رعايت اين نکته بسيار مهم است كه دارو رادر فواصل زمانى منظم مصرف كرده و دوره درمان راحتى در صورت احساس بهبودى كامل كنيد.
 3. طى‏ درمان با این دارو مونيتورينگ عملكرد كليه و سيستم Audiovesbbuar بخصوص در خردسالان و افراد مسن پيشنهاد می‌شود

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب. ممكن است باعث بروز برخی از عوارض ناخواسته شود.گرچه تمام اين عوارض در يک فرد ديده نمى‌شود۔ ليكن در صورت بروز هر یک از عوارض زير با پزشک خود مشورت كنيد.

عوارض شایع:

مسموميت شنوايى،دهليزى (تهوع. استقراغ. سرگيجه)، گزگز كردن صورت، بثورات جلد،تب، كهير،تورم و اسپاسم رگ،ازدياد گلبول هاى ائوزينونيل در خون.

 

عوارض نادر:

مسموسيت شنوايى،حلزونى(ناشنوايى)،تورم پوست همراه باورقه ورقه شدن،
واكنشهاى حساسيتى شديد وگاهى كشنده (آنافيلاكتيک)، وجود تركييات ازت دار در خون، لكوپنى. ترومبوسيتوپنى. كاهش غير عادى عناصر سلولى خون،كم خونى هموليتيک،ضعف عضلانى و كاهش بينایى۔

مقدار و نحوه مصرف دارو

‏مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعيين میكند. ولى مقدار مصرف معمول اين دارو به قرار زير است:

بزرگسالان:

در عفونت های متوسط تا شدید، مقدار 1-2 گرم هر 12-6 ساعت بطور تزریق عمیق عظلانی.

‏بيشينه مقدار مصرف بزرگسالان حداکئر تا 2 گرم در روز است۔

 

كودكان:

مقدار 40-20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 12-6 ساعت بصورت تزریق عمیق عظلانی.

شرایط نگهداری

 

 1. ‎فراورده خشک را در دمای كمت از 30‏ درجه ساتتی‌گراد و دور از نور نگهداری نمابيد.
 2. از مصرف داروى تاريخ گذشته خوددارى نمابيد.
 3. ‏ دارو را دور از دسترس اطفال نگهدارى نمابيد.

6.1.8.0
V6.1.8.0