Ampibactam_آمپی باکتام

اين دارو در درمان عفونت هاي مجاري ادرار، عفونت گوش مياني، برونشيت مزمن، سوزاك، آندوكارديت، پنوموني، عفونت هاي پوست، استخوان و بافت نرم مصرف می شود. به دليل وجود سولباكتام كه مهاركننده آنزيم بتالاكتاماز است اين دارو در درمان عفونت هاي ناشي از ميكروارگانيسم هاي مولد بتالاكتاماز از جمله هموفيلوس آنفولانزا و آكتينوباكتر مؤثر است.

بروشور پزشک:

توضیحات درباره Ampibactam_آمپی باکتام

نام دارو

آمپی سیلین / سولباکتام

ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ

Ampicillin / Sulbactam

ﻃﺒﻘﻪ داروﯾﯽ

دسته ی داروهای آنتی بیوتیکی پنی سیلین ها

ﻃﺒﻘﻪ درمانی

عفونت باکتریایی

اشکال دارویی

ویال تزریقی :

آمپی باکتام 1 گرم/500 میلی گرم:

هر ویال حاوی 1 گرم آمپی سیلین ( به صورت ملح سدیم) و 500 میلی گرم سولباکتام ( به صورت ملح سدیم) می باشد.

آمپی باکتام 2 گرم/1 گرم:

هرویال حاوی 2 گرم آمپی سیلین ( به صورت ملح سدیم) و 1 گرم سولباکتام ( به صورت ملح سدیم) می باشد.

مکانیسم عمل

آمپی سیلین جزء آنتی بیوتیک های بتالاکتام بوده که باکتریوسیدال می باشند و ساخت دیواره سلول باکتری را مهار می کنند. افزودن سولباکتام که یک مهارکننده بتالاکتاماز است طیف اثر آمپی سیلین را افزایش داده تا برخی ارگانیسم های تولید کننده بتالاکتاماز را هم پوشش دهد.

مصرف در دروان بارداری و شیر دهی

بارداری:

این دارو از نظر طبقه‌بندی داروها در بارداری, جزء گروه B قرار دارد بااين حال مصرف آن در طول دوره بارداری تنها در صورت نیاز و با نظر پزشک مجاز می‌باشد.

شیردهی:

غلظت کمی از این دارو در شیر ترشح می‌شود. این غلظت کم نیز ممکن است باعث واکنش‌های آلرژیک, اسهال, عفونت‌های قارچی و راش پوستی شود. لذا مصرف آن در دوره شیردهی می‌بایست با احتیاط و تحت نظر پزشک صورت گیرد.

توجهات بیمار - خانواده

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- دارا بودن هر نوع حساسیت به پنی‌سیلین‌ها یا سفالوسپورین‌ها، مها رکننده‌های بتالاکتاماز، سایر مواد نظیرغذاها، نگهدارنده‌ها یا رنگ‌ها.

-مصرف همزمان این دارو با سایر داروها به ویژه آمینو گلیکوزید، پروبنسید،آلوپورنیول.

-در صورت داشتن رژیم غذایی کم نمک.

-قبل از انجام تست‌های آزمایشگاهی,

- دوران بارداری و شیرد‌هی.

 

موارد احتیاط

هشدار.png

عوارض جانبی

عوارض.png

مقدار و نحوه مصرف دارو

مقدار مصرف.jpg

شرایط نگهداری

-دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

-از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

-دارو را دور از گرما و نور مستقیم نگهداری نمایید.

-ویال حاوی پودر این دارو قبل از آماده‌سازی جهت مصرف. باید در دمای کمتر از 30 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

6.1.8.0
V6.1.8.0