Dapagliflozin_داپاگلیفلوزین

داپاگلیفلوزین یک مهارکننده کوترانسپورتر 2 سدیم-گلوکز است که برای کنترل دیابت نوع 2 مورد استفاده قرار می گیرد.

برورشور پزشک:

توضیحات درباره Dapagliflozin_داپاگلیفلوزین

نام دارو

داپاگلیفلوزین

ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ

Dapagliflozin

ﻃﺒﻘﻪ درمانی

دیابت نوع 2

اشکال دارویی

قرص خوراکی

مصرف در دروان بارداری و شیر دهی

  • مصرف این دارو در دوران بارداری از نظر طبقه بندی FDA در گروه C قرار دارد.اين دارو در دوران بارداری و به خصوص در سه ماهه دوم و سوم بارداری منع مصرق دارد و در مطالعات حیوانی، سمیت مشاهده شده است.
  • از مصرف این دارو در دوران شیردهی خودداری نمایید. در مورد ترشح این دارو در شیر انسان اطلاعاتی در دسترس نمی‌باشداما در مطالعات حیوانی این دارو در شیر حیوان ترشح شده است.

موارد احتیاط

هشدار داپاگلیفلوزین.png

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود با این حال در صورت بروز هر کدام از آنهابه پزشک مراجعه نمایید:

شایع یا بسیار شایع:

کمردرد، بالانوپوستیت (لتهاب پوست ختنه گاه), کتواسیدوز دیابتی،هایپوگلایسمی (در ترکیب با انسولین یا سولفونیل اوره‌ها)، افزایش ریسک عفونت، بثورات جلدی، عفونت مجاری ادراری، تفییرات در کلسترول با چربی‌های خون, افزایش گلیول‌های قرمز خون, کاهش کلیرانس کلیوی کراتینین در شروع درمان،سرگیجه، عفونت نواحی تناسلی (برفک).

غیرشایع:

یبوست، خشکی دهان، خارش ناحیه تناسلی، هایپوولمی، اختلال کلیوی، تشنگی،کاهش وزن

با درصد نامشخص:

قانقاریای فورنیه (دارو را قطع نموده و درمان آن را سریعا آغاز نمایید)

مقدار و نحوه مصرف دارو

نحوی مصرف داپاگلیفلوزین.png

شرایط نگهداری

  • دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
  • دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
  • از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

6.1.8.0
V6.1.8.0