نام دارو: پی اچ آر 160

شکل دارو: اسپری دهانی با دوز اندازه گیری شده

دوز دارو: در هر دوز دارو، 300 مایکروگرم از مواد موثره موجود می باشد

کاربرد دارو (اندیکاسیون): کمک به بهبود عملکرد پروتئین CFTR و سیستم پاکسازی مخاطی مژکی.

این دارو سبب بهبود علائم و عوارض ناشی از بیماری کووید 19 می شود.

 

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک

 
اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0