نام ژنریک دارو: دسموپرسین استات

نام برند دارو: دزمونیکس

شکل دارو: اسپری بینی

دوز دارو: در هر دوز این دارو مقدار 10 مایکروگرم ماده موثره دسموپرسین استات موجود می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو جهت درمان شب ادراری، مدیریت دیابت بی مزه هیپوفیزی (مرکزی)، بیماران مبتلا به هموفیلی A و بیماری فون ویلبراند کلاسیک استفاده می گردد. 

 

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0