نام ژنریک دارو: کرومولین سدیم

نام برند دارو: رینومکسان

شکل دارو: اسپری بینی

دوز دارو: در هر دوز این دارو مقدار 2/6 میلی گرم ماده موثره کرومولین سدیم موجود می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو تثبیت کننده سلول های ایمنی موجود در بافت های پیوندی می باشد.

 

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0