نام ژنریک دارو: سدیم کلراید

نام برند دارو: نورمونیکس

شکل دارو: اسپری بینی

دوز دارو: در هر دوز این دارو مقدار 0/65 درصد ماده سدیم کلراید موجود می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو به عنوان مرطوب کننده بینی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0