نام ژنریک دارو: روغن کرچک

نام برند دارو: کستوپرل

شکل دارو: کپسول ژلاتین نرم

دوز دارو: در هر کپسول ژلاتینی، مقدار 1000 میلی گرم روغن کرچک موجود می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو عموماً به عنوان ملین (Laxative) استفاده می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0