نام ژنریک دارو: نیستاتین

نام برند دارو: نیستات

شکل دارو: قرص خوراکی روکشدار

دوز دارو: هر قرص این دارو حاوی 500000 واحد نیستاتین می باشد.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک داروی ضد قارچ می باشد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0