نام ژنریک دارو: آموکسی سیلین (به صورت تری هیدرات) - اسید کلاوولانیک (به صورت پتاسیم)

نام برند دارو: کو آموکسی کلاو

شکل دارو: پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی

دوز دارو: این دارو در چهار دوز 156(125- 25/31)، 228 (200- 5/28)، 312 (250- 5/62) و 457 (400 57) ، میلی گرم آموکسی سیلین (به صورت تری هیدرات) - اسید کلاوولانیک (به صورت پتاسیم) در هر 5 میلی لیتر تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو حاوی یک آنتی بیوتیک (پنی سیلین) و یک بازدارنده بتا لاکتاماز بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

 

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0