نام ژنریک دارو: سفتازیدیم (پنتا هیدرات)

نام برند دارو: سفتازید

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در سه دوز 500، 1000 و 2000 میلی گرم سفتازیدیم (پنتا هیدرات) در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): آنتی بیوتیک سفالوسپورین

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0