نام ژنریک دارو: کلوگزاسیلین (به صورت سدیم)

نام برند دارو: کلوگزاسیل

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در دو دوز 250 و 500 میلی گرم کلوگزاسیلین (به صورت سدیم) در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک آنتی بیوتیک (پنی سیلین) بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0