نام ژنریک دارو: آمپی سیلین سدیم / سولباکتام سدیم

نام برند دارو: آمپی باکتام

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در دو دوز 1000 / 500 میلی گرم و 2000 / 1000 میلی گرم آمپی سیلین سدیم / سولباکتام سدیم در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): این دارو یک آنتی بیوتیک (پنی سیلین) / بازدارنده بتا لاکتاماز بوده و با توجه به تشخیص پزشک معالج مصرف می گردد.

بروشور بیمار

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0