هیئت مدیره و مدیر عامل

مدیریت شرکت داروسازی جابرابن حیان با یاری پروردگار یکتا و قدردانی از سهامداران و مشتریان گرامی و همه ذینفعان شرکت، امیدوار است با برنامه ریزی ها و تعیین استراتژیهای نوین و اعمال تغییرات سازمانی لازم در راستای بهبود عملکرد شرکت گام برداشته و مسیر دستیابی به چشم انداز و اهداف کلان شرکت را هموار سازد.

 


هیئت مدیره و مدیر عامل


کمیته های تخصصی


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0